21 sierpnia 2019

Środa, XX Tydzień zwykły
Rok C, I

Wspomnienie św. Piusa X, papieża

Św. Franciszka

OPIEKUNKA: kierowców i wdów. Była przyzywana podczas dżumy oraz w prośbach o uwolnienie dusz czyśćcowych.

IMIĘ: pochodzenia germańskiego, początkowo znaczyło „otwarty, wolny”, z czasem nabrało znaczenia „francuski”.

Franciszka Rzymianka urodziła się w 1384 roku, była przykładną żoną i matką, życie poświęciła modlitwie i opiece nad ubogimi. Założyła Zgromadzenie Oblatek Maryi. Zmarła w Rzymie w 1440 roku, została kanonizowana w 1608 roku.

Przedstawia się ją w czarnym habicie z białym welonem benedyktynek, jako rozdającą chleb ubogim. Często towarzyszy jej Anioł Stróż.